TJ SPARTAK BEZ BRATISLAVA > O nás > s bezkou do karpát

S BEZkou do Karpát

Prehľad podujatí 1984 - 2012

 


HISTÓRIA


Zrúcanina hradu Ostrý kameň

Pred 27. rokmi po prýkrát vykročili na cestu malebnými zákutiami Malých Karpát v okolí Smoleníc účastníci turistickej akcie S Bezkou do Karpát. Akciu zorganizoval pre  milovníkov pobytu v prírode odbor turistiky pri TJ SPARTAK BEZ. Myšlienka zorganizovať toto podujatie vznikla  vďaka opakovaným návštevám lokality chatovej osady na Jahodníku cca 2 km od obce Smolenice, kde sa v tom čase nachádzal pioniersky tábor. Tento patril n. p. BEZ (Bratislavské elektrotechnické závody). V tábore prežívali príjemné chvíle najmä deti počas letných prázdnin, ale aj dospelí, ktorí tu s rodinami trávili pekné víkendy spojené s prechádzkami a výletmi do blízkeho okolia spojené so zbieraním lesných plodov ( maliny, černice, huby, liečivé bylinky ). Spomínam si na pekné chvíle, ktoré sme strávili pri ohni, pri opekaní špekačiek, príprave a následnom gurmánskom konzumovaní  živánskej a popíjaní burčiaku. Určite i mladší účastníci si spomenú na spievanie pri ohni a na rôzne hry a športové turnaje, ktoré v tomto prekrásnom prostredí zažili. Počas víkendových pobytov sa pravidlom stali výstupy na najbližšie vrcholy Malých Karpát. Fascinovali nás najmä dva výstupy : na Čiernu skalu a najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby 767,4 m.n.m. Z vrcholu Čiernej skaly bo prekrásny pohľad do širokého okolia. Počas túr, ktoré sme podnikali sme viac a viac spoznávali kúty tohto malebného kraja. Napokon v roku 1984 vznikla myšlienka a následne rozhodnutie usporiadať v tejto lokalite turistické podujatie pre širokú verejnosť, pre všetkých záujemcov o pobyt spojený s aktívnym pohybom v prírode. Bolo potrebné pripraviť podujatie po stránke organizačnej. Uvažovalo sa o názve akcie. Táto úloha nebola ťažká. Názov sa zrodil po krátkom uvažovaní : „ S Bezkou do Karpát „. Hlavným dôvodom bola príslušnosť odboru turistiky k TJ SPARTAK BEZ, ktorá bola v tom čase podporovaná zo strany podniku BEZ. Bol navrhnutý termín usporiadania akcie 5. október 1984. Po určení názvu a termínu akcie sa začali prípravné práce. Bolo potrebné určiť trasy, pripraviť mapy týchto trás, vypracovať propozície akcie a organizačné zabezpečenie akcie. Skúsenosti z organizovania akcií tohto druhu sme nemali, ale cennou pomôckou nám bolo vypracovanie dokumentácie k zápočtovým cestám, ktorých sa v tom čase zúčastňoval značný počet turistov nášho odboru turistiky. Príprava akcie si vyžiadala mnoho síl a času. Nakoniec však bolo všetko pripravené.

1. ročník akcie S Bezkou do Karpát sa uskutočnil 6.10.1984 (5.-6.10.1984). O plynulý priebeh akcie sa staralo 20 organizátorov, z ktorých 7 prenocovali v PT na Jahodníku a pracovali na príprave už o deň skôr. Akcia bola zahájená pri MNV Smolenice a ukončená v areáli PT na Jahodníku. Pre účastníkov podujatia boli pripravené 3 pešie trasy A - 40 km, B - 35 km a , C - 22 km.  Akcie sa celkove zúčastnilo 50 účastníkov. Z tohto počtu bolo 25 členov nášho odboru turistiky. Zo správy sa dozvedáme, že na občerstvenie účastníkov akcie sa minulo 2 kg  kryštálového cukru, 2 sirupy a 2 škatule porciovaného čaju. Diplomy boli tlačené podľa návrhu Evky Chmeliarovej, ktorá už žiaľ nie je medzi nami. V závere správy sa konštatuje, že akcia  sa vydarila a bolo by vhodné ju znovu o rok zopakovať. Škoda len, že okrem nadšených organizátorov sa akcie nezúčastnil väčší počet bezkárov z radov organizovaných, ale aj neorganizovaných členov OT TJ. Pri zrode akcie stáli nasledovní nadšenci z OT TJ SPARTAKJ BEZ, ktorí sa opakovane objavovali každý rok pri usporiadaní podujatia pod názvom S Bezkou do Karpát: Janko Spevák, Jožko Lukáč, Evka Chmeliarová, Vladko Janák, Milanko Rakyta, Jožko Ebringer, Evka Miklíková, Helenka Šimonovičová a mnohí ďalší. Ako je možné dnes konštatovať, akcia zapustila hlboké korene a stala sa súčasťou každoročného plánu turistických podujatí organizovaných v našom odbore turistiky a neskoršie klube turistiky.

V 2. ročníku akcie sa dňa 12.10.1985 (11.-12.10.1985) zúčastnil rekordný počet 168 účastníkov. Organizátori podujatia pripravili pre záujemcov 3 pešie trasy A - 40 km, B - 35 km a , C - 22 km. a bezprostredne pred akciou ďalšiu pešiu trasu D v dĺžke 10 km vhodnú najmä pre rodiny s deťmi. Najviac zaťaženou trasou bola trasa C - 80 účastníkov, trasu A zdolalo 6 účastníkov a trasu B - absolvovali 4 účastníci. Trasu D prešlo 78 účastníkov. Oddiel rekreačného behu z OT TJ SPARTAK BEZ. Pod vedením obetavého organizátora a účastníka bežeckých podujatí Janka Jakubca zorganizoval akciu Bezkársky kros. Žiaľ aj tento dlhoročný obetavý člen nášho odboru turistiky nás už navždy opustil. V rámci tejto akcie bežali ženy 4 000 m a muži veteráni 8 000 m po malebných horských chodníkoch a cestičkách. O organizáciu akcie sa staralo 28 členov nášho OT TJ. Z tohto počtu 11 boli už deň pred podujatím v areáli PT na Jahodníku a pracovali na jeho príprave. Večer pred podujatím boli obavy z počasia, ale v deň akcie prekvapilo účastníkov nádherné počasie. Kontrolné stanovištia boli horáreň Zabité, križovatka žltá červená pod Čiernou skalou, na vrchole Čiernej skaly, neďaleko chaty Brezinky, na vrchole Zárub a pri reštaurácii na Jahodníku. Medzi organizátormi sa objavil po prvýkrát Cyril Rumpel, ktorý spolu s manželkou Soňou ako mnohí ďalší už v ďalších ročníkoch na tomto podujatí nechýbali a stali sa jeho súčasťou. Najmä chutné perníčky pani Rumpelovej si účastníci podujatia pri popíjaní čaju v cieli podujatia často pochvaľovali.

V 3. ročníku 11.10.1986 (10.-11-12.10.1986) sa zúčastnilo 115 účastníkov. Najviac zaťaženou trasou bola trasa C -22 km, ktorá viedla cez nádherný vrchol Čiernej skaly. S trasou sa úspešne vysporiadalo 34 účastníkov. Trasu A-40 km prešlo 26 účastníkov, trasu B-35 km zdolalo 9 účastníkov a trasu D-10 km určenú pre menej náročných turistov a rodiny s deťmi absolvovalo 24 účastníkov. O hladký priebeh podujatia sa staralo 21 organizátorov. Opäť ako pred rokom oddiel rekreačného behu usporiadal súčasne s peším podujatím Bezkársky kros pod vedením Janka Jakubca. Návrat domov sa uskutočnil v nedeľu v predpoludňajších hodinách.

4. ročník podujatia sa konal 10.10.1987 (9.-10.-11.10.1987). Zúčastnilo sa ho 144 účastníkov z čoho bolo 22 organizátorov. Najviac zaťaženou trasou bola najkratšia trasa D dĺžky 10 km, ktorú absolvovalo 66 účastníkov najmä z radov detí. Z tohto počtu bolo 31 detí zamestnancov k.p. BEZ. Boli to účastníci akcie organizovanej v spolupráci s ZK ROH na počesť osláv 85. výročia vzniku podniku BEZ. Trasu A-40km zdolalo 22 účastníkov, trasu B-35 km prešlo 18 účastníkov, a trasu C-22-km, ktorá bola najkrajšia absolvovalo 17 účastníkov. Celkove absolvovalo trasy 123 účastníkov. Opätovne paralelne prebiehala akcia Bezkársky kros. Tentokrát pomohlo po prvýkrát aj ROH, ktoré z fondu FKSP prispelo na krytie časti nákladov za ubytovanie a dopravu. V tomto ročníku sa vyznamenal najmä vodič autobusu p. Majer z BEZ, ktorý zvládol všetky úlohy na jednotku.

V 5. ročníku sa dňa 8.10.1988 (7.-8.-9.10.1988) zúčastnilo 58 účastníkov z toho 17 organizátorov. Najviac zastúpenou trasou bola najdlhšia 40 km dlhá trasa A, ktorú zdolalo 25 účastníkov. Trasu D-10 km zdolalo 22 účastníkov, trasu B-35 km prešlo 6 účastníkov a trasu C-22 km prešlo 5 účastníkov. Niektorí z účastníkov trasy D navštívili aj jaskyňu Driny. Dopravu financoval ZV ROH z FKSP. Prebehla hladšie ako v predchádzajúcom ročníku. V tomto ročníku bolo ubytovanie z dôvodu rekonštrukčných prác v PT na Jahodníku rozdelené medzi RZ Mládežník a RZ PT k.p. BEZ. V tomto roku sa z dôvodu plánovanej rekonštrukcie PT nezúčastnili akcie príslušníci oddielu rekreačného behu z ZRTV. Potešiteľnou bola značná účasť z radov detí. Organizátori akcie zorganizovali pre deti preteky v lesnom behu, v hode gaštanom na cieľ a pripravili pre nich sladkosti. Nedeľa bola  prekrásna. Deti mali radosť zo zbierania hríbov, posedenia pri ohníku a pečenia zemiakov v pahrebe.

V 6. ročníku 7.10.1989 (6.-7.-8.10.1989) sa zúčastnilo 101 účastníkov. Z tohto počtu 53 účastníkov z radov zamestnancov BEZ š.p., ich rodinných príslušníkov a členov OT TJ (15 nie sú členmi OT). O plynulý priebeh podujatia sa staralo 24 organizátorov, ktorí pripravili pre účastníkov 4 pešie trasy a poskytli niekoľkým záujemcom mimo BEZ aj miesto pri doprave autobusom po skončení akcie. Dopravu financoval ZV ROH z FKSP.  Najviac zastúpenou trasou bola najdlhšia 40 km dlhá trasa A, ktorú zdolalo 32 účastníkov. Trasu D-10 km zdolalo 32 účastníkov, trasu B-35 km prešlo 14 účastníkov a trasu C-22 km prešlo 23 účastníkov. Celkove bolo na trasách 101 účastníkov. Aj tohto roku bola značná účasť z radov detí. Pre deti usporiadali organizátori futbalový turnaj a lesný beh a pre dospelých beh v kategórii muži a ženy. Účastníkom podujatia nevadil ani dážď, ktorý ich tohto roku sprevádzal od štartu až do cieľa. Ani táto skutočnosť nezmarila vynaložené úsilie organizátorov akcie a nepokazila dobrú náladu účastníkov, z ktorých väčšina v cieli pri teplom čaji vyslovila presvedčenie, že sa zúčastní aj ďalšieho ročníka.

V 7. ročníku 6.10.1990 (5.-6.-7.10.1990) sa zúčastnilo 93 účastníkov. O bezchybnú organizáciu sa staralo 20 organizátorov. Z tohto počtu 39 účastníkov z radov zamestnancov BEZ š.p., ich rodinných príslušníkov a členov OT TJ (12 nie sú členmi OT). Tohto roku sa konala po prvýkrát aj cyklistická časť podujatia pod názvom nultý ročník akcie S Bezkou do Karpát na bicykloch. Propozície v cyklistickej časti obsahovali dve trasy A-100 km a B-50 km. Zúčastnili sa 2 cyklisti z nášho odboru turistiky, ktorí absolvoval trasu B. Pešiu trasu A-40 km/1 500 m zdolalo 16 účastníkov, trasu B-35 km/900 m prešlo 9 účastníkov, trasu C-22 km/1 200 m prešlo 15 účastníkov a trasu D-10 km/400 m pre rodičov s deťmi prešlo 26 účastníkov. Celkove sa zúčastnilo na peších trasách 66 účastníkov. Pre účastníkov z Bezky zabezpečili organizátori autobus s úhradou časti nákladov z FKSP. Pre deti usporiadali organizátori rozmanité súťaže v rámci „Bezkárskej olympiády“. Po prvýkrát so súhlasom výboru OT SPARTAK BEZ bola uhradená čiastka nákladov organizátorov zabezpečujúcich úlohy počas akcie vlastnými osobnými autami. Počasie na rozdiel od vlaňajšieho ročníka účastníkom akcie žičilo. V cieli podujatia čakali na účastníkov chutné keksíky pani Soni Rumpelovej a pekne vyfarbené diplomy našich detí..

V 8. ročníku 12.10.1991 (11.-12.-13.10.1991) bol zaznamenaný pokles účasti zrejme z dôvodov chladného počasia, ktorému predchádzali daždivé dni. To odradilo najmä cyklistov. Zúčastnilo sa 49 účastníkov z radov zamestnancov a ich rodinných príslušníkov členov KST SPARTAK BEZ (z toho 20 z iných klubov turistiky) 12 nie sú členmi nášho OT. O organizáciu podujatia sa staralo 16 organizátorov. Pešiu trasu A-40 km/1 500 m prešli 4 účastníci, trasu B-35 km/900 m prešli 4 účastníci, trasu C-22 km/1 200 m prešlo 9 účastníkov a trasu D-10 km/400 m určenú pre rodičov a tých najmladších prešlo 14 účastníkov. Celkove sa zúčastnilo na peších trasách 31 účastníkov. V cyklistickej časti podujatia boli pripravené propozície pre 3 trasy: A-100 km, B-50 km a C-75 km. Zúčastnil sa jeden otužilec na horskom bicykli, ktorý prešiel trasu B. V cieli podujatia ich čakalo príjemné prekvapenie už tradične vo forme keksíkov a pestré diplomy vyfarbené našimi deťmi. Ubytovanie účastníkov bolo v tomto ročníku zabezpečené v RZ na Jahodníku. Počasie v tomto roku účastníkom akcie príliš neprialo.

V 9. ročníku 10.10.1992 (9.-10.-11.10.1992) sa zúčastnilo 72 účastníkov. Z tohto počtu bolo 36 detí. Z nich bolo 5 detí z Bosny, ktoré v tom čase s ohľadom na krízovú situáciu trávili pobyt i so svojimi matkami na Slovensku a využili príležitosť účasti na našej akcii. O organizáciu podujatia a dobrú náladu účastníkov sa staralo 18 organizátorov, ktorí pripravili najmä pre deti zaujímavé súťaže v rámci súťažnej časti podujatia pod názvom Bezkárska olympiáda s príjemnou sladkou odmenou a peknými diplomami. Pešiu trasu A-40 km/1 500 m prešlo 7 účastníkov, trasu B-35 km/900 m prešli 2 účastníci, trasu C-22 km/1 200 m prešlo 12 účastníkov a trasu D-10 km/400 m určenú pre rodičov s deťmi prešlo 26 účastníkov. Celkove sa zúčastnilo na peších trasách 47 účastníkov. V cyklistickej časti podujatia boli pripravené propozície pre 3 trasy: A-100 km, B-50 km a C-75 km. Z cyklistov sa v tomto ročníku zúčastnili iba dvaja, ktorí sa dopravili na Jahodník na bicykloch a absolvovali trasu B.  Nízku účasť najmä cyklistov ovplyvnilo sychravé počasie deň pred akciou. V deň podujatia však účastníkov  dážď neprekvapil.

Jubilejného 10. ročníka podujatia 9.10.1993 (8.-9.-10.10.1993) sa zúčastnilo 54 účastníkov, o ktorých sa staralo 20 organizátorov. Štart podujatia bol ako v predošlých ročníkoch pri Obecnom úrade v Smoleniciach a cieľ v areáli bývalého RZ na Jahodníku, ktoré je už v ekonomickom prenájme. Pešiu trasu A-40 km/1 500 m prešlo 5 účastníkov, trasu B-35 km/900 m prešli 7 účastníkov, trasu C-22 km/1 200 m prešlo 7 účastníkov a trasu D-10 km/400 m určenú pre rodičov s deťmi prešlo 15 účastníkov. Celkove sa zúčastnilo na peších trasách 34 účastníkov Tento ročník mala výbornú úroveň najmä súťažná časť pre deti, kde organizátori pripravili tieto disciplíny: beh na 200 m, hod do diaľky gaštanom, hod do košíkov na cieľ, hod loptou do bránky - hádzaná, vytrvalostný sed, opakované vstávanie a sedenie desaťkrát, streľba zo vzduchovky na terč, skok cez oheň. Ostatné súťaže sa pre dážď nemohli uskutočniť. Deti a dospelých to však neodradilo a v chatkách pokračovali spoločne v nadväzovaní priateľských kontaktov. Šťastné tváričky detí a spokojnosť ostatných účastníkov boli dobrou odmenou organizátorom za vynaloženú námahu. Všetci si pochvaľovali chutný teplý čaj, ktorý pripravili z časti ženy z nadácie a z časti organizátori z nakúpených surovín. Výborným doplnkom boli chutné medovníky pani Soni Rumpelovej, ktorá ich už tradične na toto podujatie pripravuje. Pre účastníkov z radov cyklistov boli pripravené tri trasy:A-100 km, B-50 km a C-75 km. V cyklistickej časti sa v tomto ročníku zúčastnili traja účastníci z nášho KST, ktorí sa dopravili na Jahodník na bicykloch a absolvovali trasu cca 80 km.

V 11. ročníku 7.10.1994 (7.-8.10.1994) bol zaznamenaný pokles účasti napriek agitácii a rozposlaným pozvánkam na všetky bratislavské kluby a trnavským turistom. Akcie sa zúčastnil iba 1 účastník tohto regiónu napriek záujmu prejavenému pred akciou. Možnou príčinou bolo chladné počasie a tiež nulové dotácie z Ústredia KST. Doprava účastníkov bola zabezpečená autobusom. Náklady hradil OZ KOVO BEZ TRANSFORMÁTRY a.s. Akcie sa zúčastnilo 44 účastníkov. Z tohto počtu bolo 13 organizátorov. Pešiu trasu A-40 km/1 500 m prešlo 7 účastníkov, trasu B-35 km/900 m neprešiel žiadny z účastníkov, trasu C-22 km/1 200 m prešlo 13 účastníkov a trasu D-10 km/400 m určenú pre rodičov s deťmi prešlo 9 účastníkov. Celkove sa zúčastnilo na peších trasách 29 účastníkov. Pre účastníkov z radov cyklistov boli pripravené tri trasy:A-100 km, B-50 km a C-75 km. V cyklistickej časti sa v tomto ročníku zúčastnil iba 1 cyklista, ktorý absolvoval trasu B. Bolo chladné počasie, čo sa prejavilo v plnej miere na vrchole Záruby, kde účastníkov privítala cca 10 cm vrstva čerstvého snehu. V tomto roku sme privítali na štarte medzi organizátormi aj neter jednej našej členky z Kanady Natáliu, ktorá si odniesla domov pekné a príjemné zážitky. Tentokrát pre malý počet detí a tiež s ohľadom na to, že väčšia časť z tohto počtu bola na trasách nebolo možné zorganizovať súťaže a hry pre deti.

12. ročník uskutočnený 7.10.1995 (6.-7.-8.10.1995) možno považovať za mimoriadny. Pred jeho uskutočnením sa totiž na návrh Jožka Karoviča a Jožka Junasa rozhodli organizátori usporiadať po prvýkrát v histórii slovenskej turistiky podujatie organizované v rámci IVV (Internationaler Volkssportverband-medzinárodnej organizácie pre ľudový šport), ktorá v tom čase združovala 27 štátov z Europy, Ameriky Austrálie a Japonska. Spomínaná dvojica spolu s Jankom Spevákom navštívila vedenie KST hl. mesta Bratislavy predložila návrh na organizáciu akcie S Bezkou do Karpát v rámci IVV. Reakcie hlavných predstaviteľov KST hl. mesta Bratislavy boli pri  návšteve, v rámci ktorej som informoval o zámeroch nášho klubu, viac ako rozpačité. Po počiatočnom odmietavom postoji nakoniec vedenie odsúhlasilo uskutočnenie tejto akcie pod záštitou KST. Hlavný dôvod, ktorý viedol  k zmene postoja bola zrejme argumentácia spomínanej trojky o ďalšej možnosti nadviazania bližších kontaktov so zahraničnými turistami, vzájomné poznávanie sa ľudí i krajín okrem ďalších motivačných faktorov, ktoré sú spojené s plnením podmienok pre získanie odznakov v rámci 4 presunových prostriedkov (pešo, lyže, bicykel, plávanie).

12. ročníkom sa začala aj ďalšia história akcie S Bezkou do Karpát. Jožko Karovič odniesol základné údaje o pripravovanej akcii do Prahy v decembri 1994 organizátorom podujatí IVV. Česká strana, ktorá bola už v tom čase pridruženým členom organizácie IVV združujúcej takmer 27 štátov z Európy a iných svetadielov našu ponuku akceptovala a postúpila ústrediu v Nemecku. Za účinnej pomoci priateľov turistov z ČR najmä p. Cabalku Nemecká strana neváhala a zaradila podujatie S Bezkou do Karpát do medzinárodného kalendára IVV podujatí v r. 1995 po prvýkrát v histórii slovenskej turistiky. Týmto spôsobom bola už začiatkom januára 1995 naša akcia po prvýkrát spropagovaná a predstavená širokej verejnosti. Význam tejto skutočnosti bol mimoriadne cenný, pretože náš klub ako prvý na Slovensku zahájil organizovanie IVV podujatí. Položil tým vlastne základy na prijatie Slovenska do medzinárodnej organizácie IVV. Môžem úprimne s odstupom času povedať, že sme hrdí na skutočnosť, že to bol práve náš klub, ktorý po prvýkrát zasial semienko v rámci podujatí IVV, čo prinieslo bohatú úrodu vo forme podujatí organizovaných ďalšími klubmi v nasledujúcich rokoch. Začala intenzívna spolupráca na medzinárodnom poli, ktorá obohatila množstvo turistov zo Slovenskej republiky a naopak zo zahraničia o nové pekné a pestré zážitky. Nadviazali sa mnohé kontakty i priateľstvá medzi turistami a klubmi rôznych krajín. Prispeli sme týmto k ďalšiemu zbližovaniu národov nášho kontinentu aj iných svetadielov. Boli nadviazané kontakty aj na najvyššej úrovni vedenia slovenskej a zahraničnej turistiky. Náš klub prispel aj k zvýšeniu úrovne na poli propagácie turistických podujatí. Prehľadne spracované propozície akcie po prvýkrát s úpravou a vkusnými kresbami známeho výtvarníka Ivana Popoviča sa stali vzorom aj pre iné kluby, ktoré sa v nasledujúcich rokoch pridali k organizovaniu turistických podujatí pod záštitou organizácie IVV.

Veľkorysosť našich partnerov z ČR spočívala v tom, že naše predbežné propozície, v ktorých sa ako organizátor uvádzal KST SPARTAK BEZ rozšírila o KST hl. mesta Bratislava so sídlom na Junáckej ul. č. 6. Samozrejme so spoluprácou z ich strany t.j. KČT. Táto spolupráca bola vlastne nevyhnutnou, pretože ČR bola už niekoľko rokov pridružená v rámci IVV organizácie. Po týchto udalostiach nastala tvrdá práca na prípravách akcie. Bolo potrebné pripraviť definitívne propozície akcie v slovenskej, nemeckej, anglickej a maďarskej verzii. To si vyžiadalo najviac času. Keď sme boli s prácou hotoví dali sme propozície výtvarne doriešiť Ivanovi Popovičovi tvorcovi animovaných filmov a ilustrátorovi knižiek. Tento dal propozíciám profesionálnu úroveň. Príprava akcie prešla do štádia propagácie, kde hlavnú úlohu zohral Jožko Karovič, ktorý roznášal propozície počas účasti na organizovaných turistických akciách v SR, ČR, ale aj v zahraničí. Veľké množstvo propozícií bolo poslané do susedného Rakúska, Nemecka, ale aj do ostatných európskych štátov. Pri tvorbe propozícií, ale aj pri príprave akcie je potrebné vyzdvihnúť, že aj naša firma BEZ TRANSFORMÁTORY prispela na usporiadanie akcie sumou 10 000 Sk. V apríli 1995 sme pripravili 200 ks propozícií v nemeckom a anglickom jazyku pre p. Ing. Schaala, zodpovedného za medzinárodnú spoluprácu v rámci KST, ktorý bol poverený prípravou podujatí z IVV v SR z príležitosti jeho účasti na pracovnom stretnutí organizátorov IVV podujatí v Belgicku. Úroveň propozícií bola hodnotená mimoriadne pozitívne a boli položené základy na prijatie SR ako pridruženého člena IVV organizácie ako aj  prijatie SR ako riadneho člena organizácie IVV v budúcnosti. S propagáciou akcie sme začali už počas SZZT v Čadci, kde sme po prvýkrát poskytli informatívne údaje o akcii širokej turistickej verejnosti. Po vytlačení propozícií na špeciálnom zelenom papieri sme ich rozposlali na všetky bratislavské kluby prostredníctvom sekretára KST hl. m. Bratislavy a taktiež na okresné rady KST SR ako aj hlavným organizátorom cyklistických akcií v  rámci organizovanej cykloturistiky SROV. Množstvo propozícií som rozposlal na základe písomných požiadaviek zo SR a ČR, ale aj zo zahraničia. Už vo februári roku 1995 sme obdržali ponuku z turistického klubu zo susedného Rakúska z mestečka Korneuburg (cca 17 km západne od Viedne) na sprostredkovanie propagácie našej akcie, ale aj pozvánku na účasť na nimi organizovanom podujatí IVV 19.2.1995. Pozvanie sme prijali a s tromi ďalšími turistami nášho klubu som na vlastné oči mohol po prvýkrát vidieť ako je možné organizovať akcie tohto druhu. Položili sa prvé základy pre možnú spoluprácu našich klubov v budúcnosti. Pre účastníkov podujatia sme pripravili ubytovanie trojakého typu: v chatkách na Jahodníku v bývalom PT, RZ na Jahodníku v chatkách Karpatia oproti reštaurácii na Jahodníku, vo vlastných stanoch v kempe CK na Jahodníku a na podlahe v telocvični ZŠ v Smoleniciach. Prebiehali rokovania so starostom obce Smolenice Ing. Augustínom Gašparovičom, ktorý nám ako milovník turistiky vyšiel v ústrety sprostredkovaním kontaktov s vedením TJ Chemolak Smolenice a s vedením firmy Chemolak Smolenice. To nám umožnilo využiť priestor futbalového štadióna v prekrásnom prostredí v tesnej blízkosti Smolenického zámku pre štart i cieľ podujatia a tým splniť jednu z hlavných podmienok organizátorov IVV podujatí. S mimoriadnou ochotou a porozumením sme sa stretli aj u riaditeľky ZŠ p. Márie Benovičovej, jej zástupcu ako aj u p. školníka Miroslava Sládeka. Nasledovala tvrdá práca spojená s prípravou akcie. Bolo potrebné navrhnúť a rozmnožiť účastnícke listy, diplomy, materiály na označenie trás (šipky s označením IVV, mapky tras a pod.) a propozície obsahujúce údaje o čestných funkcionároch a pracovníkoch organizačného štábu. Ale aj ostatné materiálové zabezpečenie akcie dalo organizačnému štábu riadne zabrať. Bolo potrebné zabezpečiť občerstvenie účastníkom vo forme čaju  (príprava a rozvoz vo varniciach ). Pani Soňa Rumpelová ako vždy predtým napiekla fantastické medovníky, z ktorých väčšina mala tvar srdca - aj to vyjadrovalo lásku s akou ich pripravovala. Medovníky obsahovali prekrásnu dekoráciu s označením IVV, KST a turistických motívov. Pre zahraničných účastníkov boli pripravené suveníry vo forme bielych tričiek s podtlačou S Bezkou do Karpát s turistickým motívom akcie, ktorý opätovne ako propozície a diplom pre účastníkov pešej a cyklistickej časti podujatia pripravil Ivan Popovič v troch farbách. Tieto tričká boli vyhotovené aj na možný predaj záujemcom z radov nášho klubu , ale aj ostatným záujemcom z radov účastníkov podujatia. Pred samotnou akciou bolo však ešte potrebné prejsť pešie a cyklistické trasy za účelom ich dôkladnejšieho značenia a prípadného očistenia. K tomu slúžili viaceré akcie. Tesne pred podujatím čakalo na organizátorov jednanie na Obvodnom úrade životného prostredia v Trnave za účelom definitívneho súhlasu s uskutočnením  podujatia v súvislosti s novým zákonom pre povolenie organizovania turistických podujatí masového charakteru. Nakoniec však všetko dobre dopadlo a práce sa mohli začať. Celkove sa 12. ročníka v histórii akcií S Bezkou do Karpát a 1. ročníka v rámci IVV podujatí zúčastnil rekordný počet 358 účastníkov,  o ktorých sa staralo 28 organizátorov. Z tohto počtu bolo 204 účastníkov zo zahraničia. Najpočetnejšou skupinou bola skupina turistov z Nemecka, v ktorej bolo 60 turistov americkej národnosti. Dopravili ich na Jahodník 2 autobusy. Ďalšou skupinou boli turisti zo spriateleného rakúskeho klubu v Korneuburgu, ktorí boli dopravení tiež autobusom. K turistom zo zahraničia patrilo 38 z ČR, 32 z Nemecka, 39 z Rakúska, 32 z Poľska a 3 z Belgicka. Organizátori sa vysporiadali aj s neohlásenou skupinou z Poľska a krátko pred polnocou deň pred akciou zabezpečili pre skupinu ubytovanie v chatovej oblasti CK Karpatia. Najmladším účastníkom bol 4-ročný Janko Vacula. Najstaršou účastníčkou 75-ročná p. Irene Pagnoulleová z Belgicka, ktorá zažila pred akciou nepríjemný zážitok. Ukradli jej záznamník IVV, čo bola pre ňu väčšia strata ako finančná. Z osobného rozhovoru s ňou vyplynulo ako veľmi si niektorí ľudia aj v pokročilom veku vážia a cenia záznamy z medzinárodných podujatí IVV. Počas účasti na našom podujatí sa nám zdôverila, že sa chystá budúci rok do Austrálie a že nachádza v penzijnom veku radosť z účasti na turistických podujatiach konaných v rámci IVV. Pre peších turistov boli pripravené 4 trasy: A- 42 km/1 500 m, B-35 km/1 300 m, C-22 km/1 200 m a D-10 km/400 m. Najviac zaťaženou trasou bola trasa D, ktorá viedla okolo Smolenického zámku, prechádzala malebnými lúkami lemovanými ihličnatými a listnatými stromami a viedla popri jaskyni Driny - jedinej na západnom Slovensku, ktorú objavil smolenický rodák Štefan Banič, vynálezca padáka, ktorého hrob sa nachádza na cintoríne uprostred Smoleníc neďaleko kostolíka. Na tejto trase sa zúčastnilo 91 účastníkov zo zahraničia a 67 zo Slovenska, z ktorých 11 bolo účastníkov seminára budúcich organizátorov IVV podujatí v SR. Trasu A prešlo 18 účastníkov zo zahraničia a 17 účastníkov zo SR. Trasu B prešlo 25 účastníkov zo zahraničia a 4 účastníci zo SR. Trasu C prešlo 70 účastníkov zo zahraničia a 11 účastníkov zo SR. Celkom absolvovalo pešie trasy 303 účastníkov. V cyklistickej časti podujatia boli pripravené 3 trasy E-100 km, F-50 km a G-25 km. Cyklisti v počte 12 absolvovali 100 km trasu. Doprovod skupiny turistov z Rakúska zabezpečoval odborným prekladom Janko Jurík. O zdravie účastníkov sa starali dve naše členky Mudr. Jarmila Lančová a Janka Launerová. Počas konania akcie sa konal na Jahodníku seminár organizátorov budúcich podujatí IVV v SR pod vedením zástupcov KST hl. mesta Bratislavy p. Schaala a p. Khandla. Akcia dopadla nad všetky očakávania dobre. Mnohí účastníci si odniesli pekné sponienky zo zážitkov zo štartu, z trás a cieľa podujatia. Nadviazali sa mnohé kontakty s našimi a zahraničnými účastníkmi. Po skončení akcie pripravený autobus odviezol záujemcov do Bratislavy. Časť organizátorov zostala na Jahodníku do nedele. V sobotu večer sme privítali 30-člennú skupinu z ČR vedenú p. Cabalkom, ktorý pre našu akciu zabezpečil koncovú pečiatku. Táto skupina bola ubytovaná v telocvični. Celkove bolo v telocvični ZŠ v Smoleniciach ubytovasných 34 účastníkov z ČR a 2 účastníci zo SR. Skupina turistov z ČR prešla v nedeľu trasu D a obdržala účastnícke listy a diplomy z podujatia.  

V 13. ročníku 5.10.1996 (3.-4.-5.-6.10.1996) v poradí druhom ročníku v rámci IVV podujatí sa zúčastnilo 135 účastníkov z toho 7 zo zahraničia. O plynulý priebeh akcie sa staralo 32 organizátorov. Časť z nich cestovala na Jahodník už vo štvrtok. V piatok sa venovala značeniu peších a cyklistických tras. Prostredníctvom prezidenta IVV podujatí v SR p. Schaala boli propozície v 4 jazykových verziách odovzdané na medzinárodnom zasadnutí organizátorov IVV podujatí vo Švédsku. V týchto propozíciách boli okrem našej firmy BEZ TRANSFORMÁTORY a.s. propagované firma Chemolak Smolenice a.s. a Modranská majolika, ktorá nám poskytla 2 kusy modranskej keramiky. V tomto ročníku počasie účastníkom nežičilo. Po peknom piatku nasledovali 2 daždivé dni. Ani to však neodradilo skalných turistov z čoho bolo 13 detí, ktoré súťažili v priestoroch pod tribúnou z dôvodu dažďa.. Ich tváričky prezrádzali radosť z účasti na súťažiach i sladkej odmeny, ktorej sa im dostalo vo forme sladkostí, ktoré im zakúpili organizátori z  bratislavského Figara. Ubytovanie pre účastníkov akcie a organizátorov bolo zabezpečené v bývalom RZ  BEZ a v chatovej oblasti CK Karpatia na Jahodníku. Pre peších turistov boli pripravené 4 trasy: A- 42 km/1 500 m, B-35 km/1 300 m, C-22 km/1 200 m a D-10 km/400 m. Trasu A prešlo 12 účastníkov, trasu B prešli 2 účastníci, trasu C prešlo 22 účastníkov a trasu D absolvovalo 53 účastníkov. V cyklistickej časti podujatia boli pripravené 3 trasy E-100 km, F-50 km a G-25 km. Trasu E absolvovalo 10 účastníkov, trasu F 3 účastníci a trasu G 1 účastník. Celkove sa na pešich trasách zúčastnilo 89 účastníkov. Z toho 7 zo zahraničia a 82 zo SR a na cyklistických trasách sa zúčastnilo 14 cyklistov. Z toho 13 zo SR a 1 z ČR. Podujatie sa aj napriek nepriaznivému počasiu vydarilo. Ani dážď nepokazil dobrú náladu účastníkov, z ktorých mnohí prisľúbili účasť aj v budúcom ročníku.

V 14. ročníku 4.-5.10.1997 (3.-4.-5.10.1997) V tomto ročníku bolo podujatie po prvýkrát organizované ako 2 dňové, pričom druhý deň bola pre účastníkov podujatia pripravená iba trasa D, ktorá mala dĺžku 10 km. Niektorí účastníci využili príležitosť a navštívili jaskyňu Driny. Prezentácia účastníkov v piatok bola v ZŠ v Smoleniciach, kde bolo zabezpečené aj ubytovanie v telocvični. Počas podujatia v sobotu a v nedeľu bola prezentácia štart a cieľ podujatia  na štadióne TJ Chemolak Smolenice. Akcie sa zúčastnilo 131 účastníkov z čoho bolo 27 organizátorov a 4 účastníci zo zahraničia. Tentokrát počasie organizátorom žičilo. Prostredníctvom p. Schaala boli propozície postúpené do zahraničia. V cyklistickej časti podujatia sa zúčastnilo 8 cyklistov.  V tomto ročníku bola venovaná väčšia pozornosť značeniu peších strát. Najväčší kus práce odviedol Jožko Karovič. Na značenie využil nielen špeciálne šípky s označením IVV, ale v neprehľadných úsekoch využil farebné faborky z krepového papiera a odrezky z koženky zakúpené v Kožatexe. Pre peších turistov boli pripravené 4 trasy: A- 42 km/1 500 m, B-35 km/1 300 m, C-22 km/1 200 m a D-10 km/400 m. Trasu A prešlo 14 účastníkov, trasu B prešli 6 účastníkov, trasu C prešlo 10 účastníkov a trasu D absolvovalo 66 účastníkov. V cyklistickej časti podujatia boli pripravené 3 trasy E-100 km, F-50 km a G-25 km. Trasu E absolvovalo všetkých 8 účastníkov. Na trasach F a G sa nezúčastnil žiadny účastník. Celkove sa na peších trasách zúčastnilo 96 účastníkov. Z toho 3 zo zahraničia a 93 zo SR a na cyklistických trasách sa zúčastnilo 8 cyklistov. Z toho 7 zo SR a 1 z ČR. Tak ako vlani pripravili organizátori aj v tomto roku súťaže pre deti na štadióne TJ CHEMOLAK Smolenice. Víťazi boli odmenení sladkosťami z Figara. Podujatie sa vydarilo aj vďaka dobrému počasiu. Počet účastníkov bol síce menší ako v predchádzajúcich ročníkoch, čo bolo z časti zapríčinené paralelnými podujatiami IVV v zahraničí. 

V 15. ročníku 5.-6.10.1998 (4.-5.-6.10.1998) sa zúčastnilo 72 účastníkov z toho 4 zo zahraničia z Bavorska, ktorých neodradil ani vytrvalý dážď. Akcia sa uskutočnila v zmenenom termíne oproti predošlým ročníkom, ktoré sa konali v prvom októbrovom víkende. O účastníkov sa staralo 22 organizátorov. Trasu A zdolalo 8, trasu B 1, trasu C 14 a trasu D 19 účastníkov. V cyklistickej časti sa zúčastnilo 8 cyklistov, ktorí absolvovali 100 km trasu E. Na trasách F a G sa nezúčastnil nikto. Cyklistická časť bola v tomto ročníku zaradená medzi vybrané akcie GRANT s dotáciou Zboru cykloturistiky. Poskytnutá čiastka prispela k úspešnému priebehu podujatia v tomto ročníku. Ani vytrvalý dážď neodradil deti, ktoré súťažili a ostatných účastníkov. Dážď neprestal ani na druhý deň podujatia, kedy 4 účastníci z Bavorska zdolali aj v tomto nečase 10 km trasu a navštívili jaskyňu Driny. Prezentácia účastníkov bola zabezpečená v piatok v ZŠ v Smoleniciach, kde bolo aj ubytovanie v telocvični pre záujemcov o tento druh ubytovania. V sobotu a v nedeľu bola prezentácia zabezpečená v mieste štartu na štadióne TJ CHEMOLAK Smolenice.  Ubytovanie pre ostatných účastníkov a organizátorov akcie bolo v chatovej oblasti na Jahodníku v bývalom rekreačnom zariadení BEZ.  Tento rok na uskutočnenie akcie bolo potrebné vybaviť aj súhlas úradu pre životné prostredie v Trnave. Vybavené rozhodnutie má platnosť aj pre budúci 16. ročník podujatia, Presun termínu akcie z októbra na september v tomto ročníku sa ukázal ako pozitívny, v dôsledku čoho sa organizátori vyslovili pre túto zmenu aj v budúcich ročníkoch. Počet účastníkov bol menší ako v predchádzajúcich ročníkoch, čo bolo zrejme z časti zapríčinené paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí.  Nižšia účasť zo  zahraničia mohla byť z dôvodu častej neprítomnosti na telefónnych číslach uvedených v propozíciách a ich zmena počas roka. Zo Smoleníc sa nezúčastnil nikto, čo podľa riaditeľky ZŠ bolo zapríčinené hodmi v tom istom období.  

V 16. ročníku 4.- 5.9.1999 (3.-4.-5.9.1999) sa zúčastnilo 90 účastníkov. Z tohto počtu bolo 22 organizátorov a 7 cyklistov.  42 km trasu prešlo 15 turistov, 33 km trasu prešlo 6, 22 km trasu prešlo 10 účastníkov a 10 km trasu 30 účastníkov. 100 km trasu absolvovalo 5 cyklistov, 55 km trasu 1 cyklista a 30 km trasu 1 cyklista. Z uvedeného počtu boli 3 turisti z  Rakúska a 1 cykloturista z ČR. Najstarším účastníkom bol 78 ročný turista, ktorý absolvoval trasu B-33 km a najmladším bolo 3-ročné dievčatko, ktoré absolvovalo trasu D - 10 km. Podujatie bolo opäť 2-dňové. Druhý deň bola iba trasa D. Tak ako vlani, aj v tomto roku organizátori pripravili súťaže pre deti na štadióne TJ CHEMOLAK Smolenice za pekného slnečného počasia. Tento rok bolo detí viac ako vlani. Príkladná bola najmä ich húževnatosť a vytrvalosť počas 10 súťažných disciplín, ktoré pre nich pripravili šikovné organizátorky. Víťazi boli odmenení sladkosťami zakúpenými vo Figare. Rovnako ako vlani bola pre našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov z Bratislavy do Smoleníc a späť zabezpečená doprava autobusom. Počasie tento rok účastníkom a organizátorom podujatia žičilo viac ako vlani. Tento rok nebolo potrebné vybavovať súhlas s uskutočnením akcie od úradu pre životné prostredie v Trnave. Vybavené rozhodnutie malo platnosť pre vlaňajšie aj tohtoročné podujatie. V tomto ročníku sa nám nepodarilo získať dary od sponzorov. Modranská Majolika odmietla našu ponuku na reklamu. V termíne podujatia si mnoho ľudí predĺžilo dovolenky a mnohí žiaci nenastúpili do školy, čo malo vplyv na účasť. Pre budúci ročník sme z tohto dôvodu vybavili zmenu termínu o týždeň neskôr. 

V 17. ročníku  9.-10.2000 (8.-9.-10.9.2000)sa zúčastnilo 73 účastníkov. Z tohto počtu bolo 17 organizátorov a 5 cyklistov. Trasu 42 km prešlo 8 turistov, trasu 33 km prešiel 1, trasu 22 km prešlo 5 účastníkov a trasu 10 km 37 účastníkov. Cyklotrasy 100 km absolvovali 3 cyklisti, 55 km 2 cyklisti a 30 km nikto. Najstarší účastník 74 - ročný zdolal 33 km trasu. Najmladší 4 - ročný absolvoval 10 km trasu. Z uvedeného počtu bol 2 turisti z Nemecka, 1 z Rakúska a 1 cykloturista z ČR. V sobotu bola zabezpečená doprava autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť pre našich členov KST. Tento rok však doprava nebola hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Účastníci akcie si hradili dopravu individuálne. Akcia bola 2 dňová, ale druhý deň sa nezúčastnil nikto. S ohľadom na túto skutočnosť, ale aj na malú účasť v nedeľu aj v minulých ročníkoch sa organizátori rozhodli, že v budúcom ročníku budú organizovať akciu ako 1 denné podujatie a zrušia tiež trasu B - 33 km. Zmeny budú tiež v cyklistických trasách.  Prezentácia v  sobotu aj v nedeľu bola zabezpečená na štadióne TJ CHEMOLAK Smolenice. Počasie bolo po obidva dni  pekné, takže nič nenarušilo pokojný priebeh akcie. Pre deti boli pripravené súťaže, ktorých sa na štadióne zúčastnilo 12 detí. Boli odmenené sladkosťami. Tento rok sa organizátorom podarilo zorganizovať aj návštevu Smolenického zámku, ktorá bola najmä pre deti vzrušujúcim nezabudnuteľným zážitkom. Tento rok bola akcia o týždeň neskôr z dôvodu oddialenia termínu akcie od začiatku školského roka.

V 18. ročníku  8.9.2001 (7-8.-9.9.2001) sa zúčastnilo 36 účastníkov. Z uvedeného počtu sa o hladký priebeh podujatia staralo 12 organizátorov, ktorí zabezpečovali činnosť na štarte, kontrolných stanovištiach a v cieli podujatia. Trasu 42 km prešlo 11, trasu 22 km 4 účastníci a trasu 10 km 9 účastníkov. Na cyklotrasách 100 km a 30 km sa nikto nezúčastnil. Traja cyklisti z Hliníka nad Hronom absolvovali pešiu trasu 10 km. Tento rok sa z uvedeného počtu nezúčastnil žiadny zahraničný účastník. Najmladší účastník 9 - ročný absolvoval trasu 10 km. Najstarší účastníci dvaja 61 - roční prešli trasu 42 km a 22 km. Prezentácia účastníkov bola zabezpečená  na Jahodníku v areáli miesta ubytovania. Ubytovanie v telocvični ZŠ v Smoleniciach sme opäť zabezpečovali po dohode s riaditeľkou ZŠ. Tento rok o tento druh ubytovanie nebol záujem. V sobotu bola prezentácia zabezpečená v bufete TJ CHEMOLAK Smolenice vzhľadom na to, že pôvodne dohodnuté miesto štartu štadión TJ CHEMOLAK Smolenice bol prenajatý pre poisťovňu Amslico, o čom sme boli oboznámení 2 dni pred uskutočnením akcie. V tomto mieste bol štart aj cieľ podujatia. V sobotu bola zabezpečená doprava autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť pre našich členov KST. Tento rok obdobne ako vlani doprava nebola hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Účastníci akcie si hradili dopravu individuálne. Tento rok bolo opäť potrebné vybavovať súhlas s uskutočnením akcie od úradu pre životné prostredie v Trnave. Vybavené rozhodnutie má platnosť iba na tento rok, napriek tomu, že pracovníčka úradu nám prisľúbila jeho viacročnú platnosť. Tento rok sme rozhodnutie vybavili pod záštitou starostky Obecného úradu v Smoleniciach, aby sme nemuseli platiť poplatok 2 000 Sk. Z tohto dôvodu sme museli uviesť do propozícií, že hlavným organizátorom podujatia je Obecný úrad Smolenice,  Pre budúci ročník, resp. ďalšie ročníky však bude potrebné vybaviť súhlas s konaním podujatia. Zástupkyňa OUŽP v Trnave odporúča Ústrediu KST schváliť naraz celý kalendár turistických podujatí v roku 2002. Z dôvodu zlepšenia organizačného zabezpečenia akcie sme urobili Prehľad o odchodoch zo štartu na trasy a príchodoch na kontrolné stanovištia a do cieľa počas akcií S Bezkou do Karpát konaných v rokoch 1998 - 2001. Z dôvodu nepriaznivého počasia a pre malú účasť z radov detí sa neuskutočnili plánované súťaže detí. Zakúpené sladkosti pre súťažiace deti boli rozdelené medzi zúčastnené deti a organizátorov akcie. Počasie účastníkom podujatia a organizátorom nežičilo.  Počet účastníkov bol menší ako v predchádzajúcich ročníkoch, čo bolo zrejme zapríčinené  paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí a domácimi akciami konanými v ten istý deň ako aj  mimoriadne nepriaznivým počasím. Zo Smoleníc sa prakticky nezúčastnil nikto, čo podľa slov riaditeľky ZŠ bolo zapríčinené hodmi v tom istom období. Táto situácia sa však pravidelne každý rok opakuje aj napriek propagácii, ktorá sa pred uskutočnením akcie urobila.  Hody bývajú na počesť panny Márie 8. septembra. Po konzultácii s prezidentom TJ CHEMOLAK Smolenice a miestnym katolíckym farárom v Smoleniciach sme sa rozhodli zmeniť termín akcie v budúcom roku 2002 na 14.9.2002.

V 19. ročníku 14.9.2002 sa zúčastnilo 45 účastníkov. Z uvedeného počtu sa o hladký priebeh podujatia staralo 15 účastníkov, ktorí zabezpečovali činnosť na štarte, kontrolných stanovištiach a v cieli podujatia. Trasu 42 km prešlo 8, trasu 22 km 11 účastníkov a trasu 10 km 10 účastníkov. Na cyklotrasách 100 km a 30 km sa zúčastnil 1 cyklista, ktorý prešiel           30 km trasu.  Tento rok sa zo zahraničia nezúčastnil nikto. Najmladšia účastníka 6 -  ročná absolvovala trasu 10 km. Najstarší účastníci dvaja 60 - roční prešli trasu 42 km a 22 km. Tento rok bolo opäť potrebné vybavovať súhlas s uskutočnením akcie od úradu pre životné prostredie v Trnave. Vybavené rozhodnutie z roku 2001 malo platnosť iba na rok 2001. Tento rok sme rozhodnutie chceli vybaviť opäť pod záštitou starostky Obecného úradu v Smoleniciach, aby sme nemuseli platiť poplatok 2 000 Sk. Z tohto dôvodu sme museli uviesť do propozícií, že hlavným organizátorom podujatia je Obecný úrad Smolenice, Starostka obce Smolenice však tento rok neakceptovala našu požiadavku. S uskutočnením akcie súhlasila, nie však ako hlavný organizátor, ale ako spoluorganizátor. Z toho však vyplývalo pre nás, že by sme museli platiť poplatok. Na výbore KST sme sa rozhodli nepokračovať vo vybavovaní s úradom životného prostredia. Pre budúci ročník, resp. ďalšie ročníky opäť odporučíme Ústrediu KST nechať schváliť naraz celý kalendár turistických akcií v roku 2003.

Prezentácia účastníkov bola zabezpečovaná na štadióne TJ Chemolak Smolenice, pretože v tomto roku neprišiel žiadny záujemca o ubytovanie v telocvični ZŠ v Smoleniciach a na Jahodníku aj napriek tomu, že pred akciou prejavili viacerí záujem o obidve formy ubytovania. Ubytovanie v telocvični ZŠ sme zabezpečovali tento rok po dohode s riaditeľom ZŠ. Obdobne ako vlani aj tento rok nebola doprava  hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Na základe súhlasu výboru TJ SPARTAK BEZ bola hradená z členských príspevkov r. 2002 - 2003 a čiastočne príspevkami účastníkov, ktorí použili dopravu autobusom

Počasie tento rok účastníkom podujatia a organizátorom žičilo. Bol prekrásny slnečný deň ideálny na turistiku. Pre malú účasť detí sa neuskutočnili plánované súťaže detí. Zakúpené sladkosti pre súťažiace deti boli rozdelené medzi zúčastnené deti a organizátorov akcie. Malá účasť bola zapríčinená  paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí a domácimi akciami konanými v ten istý deň. Zo Smoleníc sa opätovne nezúčastnil nikto aj napriek skutočnosti, že hody boli už pred týždňom a propagácii, ktorá sa pred uskutočnením akcie urobila. Mnohí z našich turistov uviedli, že sa nezúčastnili  z dôvodu oberačiek, resp. vykonávania iných jesenných prác. Na zasadnutí výboru sme pre budúci ročník navrhli termín 20.9.2003. Perspektívnejší by bol termín koncom mája. Na rok 2004 sa uvažuje aj so zmenou lokality z dôvodu zníženia nákladov. 

V 20. ročníku -  20.9.2003 sa zúčastnilo 47 účastníkov. Z tohto počtu trasu 42 km prešiel 1, trasu 22 km 11 účastníkov a trasu 10 km 21 účastníkov. Na cyklotrasách sa zúčastnili 2 cyklisti, ktorí prešli 30 km trasu.  Z uvedeného počtu sa tento rok zúčastnilo 5 turistov z ČR. Najmladší účastník 6 -  ročný absolvoval trasu 10 km. Najstarší účastník 77 - ročný prešiel trasu 10 km. O hladký priebeh akcie sa staralo 12 organizátorov, ktorí zabezpečovali činnosť na štarte, kontrolných stanovištiach a v cieli podujatia. Prezentácia účastníkov bola zabezpečovaná iba na štadióne TJ Chemolak Smolenice, pretože v tomto roku neprišiel žiadny záujemca o ubytovanie v telocvični ZŠ v Smoleniciach a v chatkách na Jahodníku aj napriek tomu, že pred akciou prejavili viacerí záujem o obe formy ubytovania. Jediným ubytovaným v telocvični ZŠ bol Jožko Karovič, ktorý značil trasu 10 km v piatok 19.9.2003. Trasy 42 a 22 km vyznačil už v predchádzajúci víkend. V sobotu bola zabezpečovaná doprava autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť pre našich členov a ostatných záujemcov z radov turistov. O doprave autobusom sa rozhodlo na zasadnutí výboru KST SPARTK BEZ s ohľadom na prísľub sekretára KST p. Juračku poskytnúť dotáciu vo výške 2 000 Sk z prostriedkov Klubu bratislavských turistov. Tento rok obdobne ako vlani doprava nebola hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Na základe súhlasu výboru TJ SPARTAK BEZ bola hradená z členských príspevkov r. 2003 a čiastočne príspevkami účastníkov, ktorí použili dopravu autobusom a dotácie KBT. V sobotu bola zabezpečovaná doprava autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť pre našich členov a ostatných záujemcov z radov turistov. Tento rok obdobne ako vlani doprava nebola hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Na základe súhlasu výboru TJ SPARTAK BEZ bola hradená z prostriedkov TJ. Počasie tento rok účastníkom podujatia a organizátorom žičilo. Bol prekrásny slnečný deň ideálny na turistiku. Tento rok sa uskutočnili plánované súťaže detí. Zakúpené sladkosti pre súťažiace deti boli rozdelené medzi súťažiace deti a účastníkov akcie. Tento rok sme z finančných dôvodov a s ohľadom na stanovisko starostky obce Smolenice nevybavovali na Obvodnom úrade pre životné prostredie v Trnave. Tento stav však nemôže byť trvalý. Budúci rok sa budeme snažiť vybaviť povolenie, resp. súhlas s usporiadaním akcie pod záštitou starostky obecného úradu v Smoleniciach, aby sme nemuseli platiť poplatok 2 000 Sk. Z tohto dôvodu budeme musieť uviesť do propozícií, že hlavným organizátorom podujatia je Obecný úrad Smolenice. Malá účasť bola zapríčinená  paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí a domácimi akciami konanými v ten istý deň. Zo Smoleníc sa opätovne nezúčastnil nikto  Mnohí z našich turistov sa nezúčastnili  z dôvodu oberačiek, resp. vykonávania iných jesenných prác. Prítomný zástupca organizácie cestovného ruchu, bývalý poslanec obce Smolenice odporúčal pre konanie akcie termín 21.8.2004, keď je v  Smoleniciach už tradične jarmok. Väčšina členov výboru neodporúčala prijatie tohto termínu z dôvodu čerpania dovoleniek. Pre budúci ročník je však navrhnutý 18. september 2004.

V 21. ročníku - 18.9.2004 sa zúčastnilo 47 účastníkov. Z tohto počtu trasu 42 km prešli 3, trasu 22 km 15 účastníkov a trasu 10 km 14 účastníkov. Na cyklotrasách sa zúčastnili 3 cyklisti, ktorí prešli 30 km trasu.  Najmladší účastník 8 -  ročný absolvoval trasu 22 km. Najstarší účastník 77 - ročný prešiel trasu 10 km. O hladký priebeh akcie sa staralo 12 organizátorov, ktorí zabezpečovali činnosť na štarte, kontrolných stanovištiach a v cieli podujatia. Prezentácia účastníkov bola zabezpečovaná na štadióne TJ Chemolak Smolenice, pretože v tomto roku neprišiel žiadny záujemca o ubytovanie v telocvični ZŠ v Smoleniciach a v chatkách na Jahodníku v bývalom rekreačnom zariadení BEZ. V sobotu bola zabezpečovaná doprava autobusom z Bratislavy do Smoleníc a späť pre našich členov a ostatných záujemcov z radov turistov. Tento rok obdobne ako vlani doprava nebola hradená z prostriedkov OZ KOVO ani z prostriedkov BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.. Na základe súhlasu výboru TJ SPARTAK BEZ bola hradená z prostriedkov TJ. Tento rok sme z finančných dôvodov s ohľadom na stanovisko starostky obce Smolenice vybavovali povolenie na usporiadanie podujatia na Obvodnom úrade pre životné prostredie v Trnave prostredníctvom p. Paulíny Hornáčkovej starostky obce Smolenice. Z tohto dôvodu sme uviedli do propozícií, že hlavným organizátorom podujatia je Obecný úrad Smolenice. Pre budúci ročník, resp. ďalšie ročníky opäť sme odporúčali Ústrediu KST nechať schváliť naraz kalendár podujatí pre celý rok naraz. Napísali sme aj Klubu turistov z Korneuburgu z Rakúska návrh na družobnú spoluprácu s obcou Smolenice. Pre účastníkov podujatia boli pripravené   3 pešie trasy 42km/1 500 m, 22km/1 200 m a 10 km/400 m a 2 cyklistické trasy 100 km a 30 km. Sponzorsky prispeli vlastník firmy Ynna s.r.o Róbert Szimonisz a výrobca nápojov Šofranko. Počasie tento rok účastníkom podujatia a organizátorom žičilo. Bol prekrásny slnečný deň ideálny na turistiku. Tento rok sa uskutočnili plánované súťaže detí. Zakúpené sladkosti pre súťažiace deti boli rozdelené medzi súťažiace deti a účastníkov akcie. Malá účasť bola zapríčinená  paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí a domácimi akciami konanými v ten istý deň. Zo Smoleníc sa opätovne nezúčastnil nikto i napriek skutočnosti, že hody boli už pred týždňom a propagácii, ktorá sa pred uskutočnením akcie  urobila. Mnohí z našich turistov sa podľa ich vyjadrenia nezúčastnili  z dôvodu oberačiek a, resp. vykonávania iných jesenných prác. Pre budúci ročník je navrhnutý 14. máj 2005. Je zmenené aj miesto podujatia. Štart a cieľ budú v areáli ZŠ, resp. na štadióne v Záhorskej Bystrici.

V  lokalite Smolenice, Jahodník a okolie sa uskutočnilo celkom 21. ročníkov akcie S Bezkou do Karpát (z tohto počtu 10. ročníkov v rámci podujatí IVV).

Zrúcanina hradu Pajštún

22. ročník v poradí a 11. ročník v rámci IVV - 14.5.2005  sa z  finančných dôvodov  presunul do inej lokality v blízkosti Bratislavy nadväzujúc na tradíciu akcie, ktorú v minulosti usporadúval odbor turistiky Dopravoprojekt Bratislava.  Miesto štartu a cieľa akcie bolo v Záhorskej Bystrici v areáli ZŠ a MŠ v nebytových priestoroch na Hargašovej 5 na základe zmluvy s riaditeľkou ZŠ.  Ubytovanie v telocvični ZŠ v Záhorskej Bystrici sme tentokrát predbežne zabezpečovali po dohode s riaditeľkou ZŠ. V tomto roku však neprišiel žiadny záujemca o ubytovanie v telocvični. Pre účastníkov podujatia boli pripravené pešie trasy 42km/1 060 m, 25km/800 m a 10 km/300 m a 2 cyklotrasy 100 km a 45 km. Tento rok sme z časových dôvodov a z dôvodu zmeny lokality nevypracovali propozície v takej podobe ako v minulosti p. Popovičom. Boli vypracované propozície v 2 jazykových verziách slovenskej a nemeckej. Značeniu tras sa venovala zvýšená pozornosť. Počasie tento rok účastníkom podujatia a organizátorom žičilo. Bol prekrásny slnečný deň ideálny na turistiku. Z finančných dôvodov a s ohľadom na stanovisko starostu obce Záhorská Bystrica sme vybavovali povolenie na usporiadanie podujatia na Krajskom úrade pre životné prostredie v Bratislave prostredníctvom p. Vladimíra Kuboviča starostu Záhorskej Bystrice. Z tohto dôvodu sme uviedli do propozícií, že hlavným organizátorom podujatia je Miestny úrad Záhorská Bystrica. Pre budúce ročníky opäť odporučíme Ústrediu KST nechať schváliť naraz celý kalendár turistických akcií . Akcie sa zúčastnilo 35 účastníkov. Z tohto počtu bolo 12 organizátorov. Trasu 42 km sa prešlo 8 účastníkov. Trasu 25 km absolvovali 4 účastníci. Trasu 10 km prešlo 11 účastníkov. Na cyklotrase 100 km  a 45 km sa nezúčastnil nikto.  Najmladší účastník 2 -  ročný absolvoval trasu 10 km. Najstarší účastník 65 - ročný prešiel trasu 25 km. Tento rok sa pre malú účasť z radov detí neuskutočnili plánované súťaže detí. Malá účasť bola zapríčinená viacerými paralelnými podujatiami IVV najmä v zahraničí a domácimi akciami konanými v ten istý deň. Zo Záhorskej Bystrice sa nikto nezúčastnil. Citeľná bola aj neúčasť skalných turistov, ktorí si zvykli na lokalitu Smoleníc a Jahodníka v minulých ročníkoch. Pre budúci ročník sa javí vhodnejší termín na konci mája.

V 23. ročníku 27.5.2006 sa zúčastnilo 20 účastníkov. Z tohto počtu bolo 8 organizátorov. Trasu 42 km sa prešlo 6 účastníkov. Trasu 25 km absolvovali 2 účastníci, z toho 1 z ČR. Trasu 10 km prešli 4 účastníci, z toho 2  z Rakúska. Na cyklotrase 100 km  a 45 km sa nezúčastnil nikto.  Najmladší účastník 40 -  ročný absolvoval trasu 42 km. Najstarší účastník 70 - ročný prešiel trasu 10 km.

Značeniu tras sa tento rok nevenovala zvýšená pozornosť ako v minulosti. Vyznačili sme iba trasu 10 km. Pre značenie tejto trasy boli v časti vlastného značenia použité šipky a ako doplnkové značenie v neprehľadných úsekoch boli využité faborky z krepového papiera a lepiaca páska. Nižšia účasť v tomto ročníku bola ovplyvnená nepriaznivým počasím (takmer celý deň bol vytrvalý silný dážď) a tiež paralelným podujatím, ktoré organizoval Miestny úrad Záhorskej Bystrici. Z dôvodu nepriaznivého počasia sa neuskutočnili plánované súťaže detí.

Záhorská Bystrica

V 24. ročníku 26.5.2007 sa zúčastnilo 54 účastníkov. Z tohto počtu bolo 10 organizátorov. Trasu 42 km sa prešlo 7 účastníkov. Trasu 25 km absolvovali 4 účastníci. Trasu 10 km prešlo 27 účastníkov. Z tohto počtu boli 4 účastníci z Nemecka, 3 účastníci z Rakúska a 4 deti. Na cyklotrase 100 km sa nezúčastnil nikto. Cyklotrasu 45 km absolvovalo 6 účastníkov. Najmladšia účastníčka 11 - ročná prešla  trasu 10 km. Najstarším účastníkom bol 75 - ročný, ktorý absolvoval trasu 42 km.Tak ako v predošlom ročníku sme venovali pozornosť iba značeniu 10 km trasy. Plánované súťaže detí sa z dôvodu malej účasti detí tento rok neuskutočnili aj napriek predbežnej informácie zástupkyne riaditeľky ZŠ zo Záhorskej Bystrice o záujme detí o účasť na podujatí na spoločnom, stretnutí pri príprave podujatia. V tesnej blízkosti miesta prezentácie sa konalo súťažné podujatie psov so svojimi majiteľmi a najmä silným zastúpením z radov detí a mládeže, ktoré prispelo k spríjemneniu atmosféry nami organizovaného podujatia. Tento rok počasie účastníkom na rozdiel od vlaňajška mimoriadne žičilo. Po celý deň svietilo slniečko a bolo bezvetrie. V deň podujatia bolo tiež organizované podujatie pre cyklistov Bratislavy prostredníctvom STARZ a stretnutie čitateľov Krás Slovenska. Obe tieto podujatia pritiahli veľký počet účastníkov, čo ovplyvnilo aj účasť na našom podujatí. Potešiteľnou skutočnosťou bola osobná účasť starostu Záhorskej Bystrice s priateľmi na podujatí, ktorý prisľúbil aktívnu pomoc aj v budúcich ročníkoch podujatia.

V 25. ročníku 31.5.2008 sa zúčastnilo 50 účastníkov. Z tohto počtu bolo 11 organizátorov. Na trasu 42 km sa vydalo 8 účastníkov. Z tohto počtu bolo 5 zo zahraničia 3 - Nemecko, 2 - Rakúsko. Na trasu 25 km sa vydal 1 účastník z ČR. Trasu 22 km prešlo 30 účastníkov, z toho dvaja účastníci z Nemecka. Najmladšou účastníčkou bola 6 - mesačná Michalka Schwarzová s rodičmi. Spolu absolvovali trasu 10 km. Okrem nej 7 detí, 6 vo veku 6 - 11 rokov a jeden 16 ročný. Najstarším účastníkom bol 81 - ročný turista  z Trenčína, ktorý absolvoval trasu         42 km. Organizátorov prišli pozdraviť na bicykloch aj bývalí členovia KST manželia Konečníkovi. Na cyklotrasách 100 a 45 km sa nikto nezúčastnil. V tomto roku prišla aj jedna záujemkyňa o ubytovanie v telocvični napriek upozorneniu, že ubytovanie nie je možné poskytnúť. Pre budúce ročníky je potrebné doriešiť problém ubytovania v telocvični aj pre prípad malého počtu účastníkov. Všetci účastníci podujatia si pochvaľovali vzorné vyznačenie tras, o ktoré sa postaral už tradične Jožko Karovič. Napriek tomu sa prihodilo že traja účastníci z Nemecka zišli po absolvovaní kontroly pod Bielym Kameňom z trasy a prešli naviac cca 10 km. Tento rok sa nekonalo žiadne súťažné  podujatie pre deti nakoľko prichádzali do cieľa a odchádzali z podujatia  jednotlivo. Počasie tento rok účastníkom podujatia žičilo. Od rána svietilo slniečko a občas pofukoval príjemný vetrík. Za zamyslenie stojí skutočnosť, že z radov našich turistov sa tento rok okrem organizátorov zúčastnilo iba 5 účastníkov vrátane predsedu TJ. Bolo by bývalo žiadúce v tomto jubilejnom 25. ročníku podporiť akciu osobnou účasťou ďalších členov KST a HO.

V 26. ročníku  30.5.2009 sa zúčastnilo 36 účastníkov. Z tohto počtu bolo 8 organizátorov. Najstarší účastník 79 - ročný absolvoval trasu 42 km. Najmladšia 1,5 - ročná absolvovala v kočíku s rodičmi trasu 10 km. Trasu 42 km absolvovali 6 turisti z toho 3 zahraniční z Rakúska, trasu 25 km  nikto a 10 km trasu prešlo 22 účastníkov. Na cyklotrasy 100 a            45 km sa v tomto roku nevydal nikto. Počasie pred akciou aj počas akcie bolo mimoriadne nepriaznivé. V deň podujatia od rána intenzívne pršalo. Napriek vynaloženému úsiliu pri značení sa traja zahraniční účastníci nevyhli sklamaniu pri zablúdení pred kontrolným stanovišťom v Športovom areáli v Svätom Jure pod Bielym Kameňom a zvyšok cesty absolvovali taxíkom. Organizátori sa z tejto udalosti poučili a prijali opatrenia na zamedzenie opakovania podobných udalostí. Z radov našich turistov sa okrem organizátorov zúčastnil malý počet. Zo Záhorskej Bystrice sa akcie nikto nezúčastnil. Z dôvodu paralelnosti s medzinárodným dňom detí organizátori navrhli dohodnúť zmenu termínu pre budúci ročník so starostom Záhorskej Bystrice.    

27. ročník 22.5.2010 sa nemal uskutočniť s ohľadom na rozhodnutia výboru KST a TJ po skončení predchádzajúceho ročníka nepokračovať ďalej v organizovaní tohto podujatia. Týmto rozhodnutím bol premeškaný termín prihlásenia podujatia do medzinárodného kalendára podujatí IVV po prvýkrát v histórii týchto podujatí v našom klube. Neskôr výbor TJ prehodnotil svoje rozhodnutie a rozhodol, že sa podujatie S Bezkou do Karpát predsa v roku 2010 uskutoční. Ďalšou negatívnou skutočnosťou bolo aj uvedenie nesprávneho termínu v kalendári podujatí KST na rok 2010. Posledné dva týždne pred akciou bolo mimoriadne daždivé počasie sprevádzané silným vetrom. Následkom toho bol nielen blatistý terén , ale aj kalamitná situácia obrovského rozsahu v podobe množstva popadaných stromov. Bolo potrebné presmerovať a vyznačiť vlastným značením množstvo úsekov, čo kládlo spolu  s ohľadom na počasie značné nároky na organizátorov akcie. Počasie aj v deň podujatia bolo premenlivé, popoludní sa  v Záhorskej Bystrici 2 - krát prehnala búrka a intenzívne pršalo. Uvedené skutočnosti mali vplyv na nižšiu účasť v tomto ročníku. Na základe poučenia z predchádzajúceho ročníka a tiež s ohľadom na mimoriadnu situáciu venovali organizátori zvýšenú pozornosť oboznámeniu účastníkov s trasami hlavne v úsekoch s presmerovaním a poskytli im mobilné spojenia   s kontrolnými stanovišťami a cieľom podujatia.  Akcie sa zúčastnilo 28 účastníkov. Z tohto počtu bolo 10 organizátorov. Najstarší účastník 68 - ročný z MR absolvoval trasu 42 km. Najmladšia 22 - ročná absolvovala aj s dvoma psíkmi trasu             25 km. Okrem nej absolvovala túto trasu so psíkom aj ďalšia účastníčka. Tretia účastníčka s dvomi psíkmi absolvovala trasu 42 km. Tieto tri účastníčky a so svojimi štvornohými priateľmi boli obohatením tohtoročného podujatia. Na trasu 42 km sa vydalo celkom 15 účastníkov, z toho zo zahraničia 8- Rakúsko a 2 MR. Absolvovali ju 13 turisti, dvaja si trasu skrátili po trase 25 km. Trasa 42 km mala tohto roku dĺžku cca 44 km. Trasu 25 km prešli 3 účastníci. Trasa 25 km mala v tomto roku dĺžku cca 26 km. Na trasu 10 km sa nevydal nikto. Obdobne aj na cyklotrasy 100 a 45 km nešiel nikto. S ohľadom na uzávierku cesty Záhorská Bystrica - Devínska Nová Ves a zaplavené časti pri Morave bola neúčasť na cyklotrasách pre organizátorov určitou úľavou. Z tejto skutočnosti vyplýva pre organizátorov potreba venovať zvýšenú pozornosť aj cyklotrasám, prejsť ich pred podujatím na bicykli resp. autom aj napriek nulovej účasti v tomto ročníku a slabej účasti v minulých ročníkoch. Kurióznou situáciou bola skutočnosť, že sa deň po skončení podujatia ozval jeden účastník z Rakúska, ktorý prišiel do cieľa cca 2 hodiny po plánovanom skončení podujatia. Organizátori tam už neboli pretože hodinu po skončení podujatia odišli. Dva dni po skončení podujatia sa Karovič a Spevák stretli s týmto účastníkom po vzájomnej dohode v Bratislave a uspokojili aj tohto účastníka tak ako ostatných. Nakoniec bol aj on spokojný a vyjadril poďakovanie aj zápisom v kronike.

V 28. ročníku  21.5.2011 sa zúčastnilo 45 účastníkov a 14 psov.. Z tohto počtu bolo 7 organizátorov. Najstarší účastník 78 - ročný absolvoval trasu 42 km. Najmladší 10  - ročný absolvoval trasu 10 km. Trasu 42 km absolvovali 10 turisti z toho 2 zahraniční z Maďarska, trasu 25 km prešlo 5 účastníkov a 10 km trasu 22 účastníkov. Na cyklotrase 100 km sa nezúčastnil nikto a cyklotrasu 45 km absolvoval 1 účastník. Počasie tento rok účastníkom mimoriadne žičilo. Bolo slnečno a bezvetrie. Z radov našich turistov sa okrem organizátorov zúčastnil malý počet. Zo Záhorskej Bystrice sa akcie nezúčastnil nikto. Počas akcie sa na Námestí Rodiny konalo podujatie pod záštitou starostu Záhorskej Bystrice s názvom Deň Rodiny 21.5.2011. Rozhodnutím výboru KST Spartak BEZ bol termín akcie pre budúci rok presunutý na jún.

V 29. ročníku  9.6.2012 sa zúčastnilo 30 účastníkov. Z tohto počtu bolo 10 organizátorov. Najstarší účastník 66 - ročný absolvoval trasu 10 km. Najmladší 4 - ročný absolvoval trasu 10 km. Trasu 42 km absolvovali 3 turisti, trasu 25 km 6 z toho 2 zahraniční, trasu 10 km prešlo 9 účastníkov. Na cyklotrase 100 km sa nezúčastnil nikto. Na cyklotrasu 45 km sa vydali 2 cykloturisti. Počasie tento rok účastníkom podujatia žičilo. Bolo slnečno a bezvetrie iba cca 2 hodiny pred skončením podujatia začalo mierne mrholiť a tento stav trval s prestávkami až do konca. Podujatia sa zúčastnili 2 turisti z rakúskeho mestečka Korneuburg. Prišli na základe pozvania vedúceho akcie. Z radov našich turistov sa okrem organizátorov tak ako vlani zúčastnil malý počet. Zo Záhorskej Bystrice sa akcie nezúčastnil nikto aj napriek propagácii zabezpečenej nami aj starostom. Na základe spokojnosti všetkých účastníkov však môžeme konštatovať, že sa akcia vydarila.

V Bratislave 15.06.2012                                          

Vedúci akcie: Jozef Karovič                      
Vypracoval: Ján Spevák